Отделение по инвазивна кардиология ще изгражда сам и със собствени сили директорът на Многопрофилната болница за активно лечение „Света Петка” във Видин Виолета Дочкова /на снимката/. Чрез новата си амбиция обаче тя загърбва въпросите за неизгодните договори, липсата на кардиолози в държавната болница и застрашеното бъдеще на МБАЛ „Света Петка”. Това обяви в отворено писмо до председателя на Народното събрание Михаил Миков, премиера Пламен Орешарски и здравния министър Таня Андреева председателят на управителния съвет на “Български кардиологичен институт” професор Тони Веков /на снимката/.

В момента Виолета Дочкова е директор на държавна болница, с печалба от 50 хиляди лева годишно. По този начин тя няма как да знае, че в случая е необходима инвестиция от приблизително 3.5 милиона лева за преустройство и минимум един милион лева за апаратура. Към момента не е ясно средствата откъде точно ще се появят. Дължимата неустойка към Сърдечната болница за активно лечение по кардиология, която в резултат на нарушените от Виолета Дочкова договори неизбежно ще бъде събрана, е в размер на други 2.5 милиона лева. Ако кардиологията не получи лиценз до 27 март тази година, ще заведе иск за пропуснати ползи в размер на един милион лева за 2014 година. Виолета Дочкова няма как и да знае, че има липса на специализирани кадри в областта на инвазивната кардиология, заявява още проф. Тони Веков.

„Простата аритметика показва, че минималният разход за реализиране на мечтите на Виолета Дочкова е 7-8 милиона лева. При 50 хиляди лева годишна печалба за Многопрофилната болница за активно лечение „Света Петка” това ще отнеме точно 140 години. А какво се случва през това време с поколения пациенти, инфарктите и острия коронарен синдром и хиляди животи? Очевидната икономическа и професионална несъстоятелност на новите проекти на Виолета Дочкова разкриват, че те се пускат като идеи в публичното пространство и пред министъра не за да бъдат реализирани, а за да се оправдае абсолютно безпричинното прекратяване на договорите със Сърдечната болница за активно лечение по кардиология за съпътстващи дейности и с единствената цел – препятстване на лицензирането на построената от вече три месеца нова болница. Каква е истинската цел на Дочкова?

Единствената цел на Виолета Дочкова е продължаването на дългогодишните й лични икономически и финансови взаимоотношения със станалата известна с неетичните си практики врачанска инвазивна клиника, собственост на висши функционери и бивши депутати от опозиционна в момента политическа сила”, се казва още в отвореното писмо на проф. Тони Веков.

Той пледира да се предприемат необходимите мерки, а те са: освобождаване на Виолета Дочкова от длъжността изпълнителен директор на Многопрофилната болница за активно лечение „Света Петка” във Видин, възстановяване на неправомерно прекратените договори за съпътстващи дейности със Сърдечната болница за активно лечение по кардиология и издаването на лиценз на частната кардиологична болница в крайдунавския град.