От общо 3 държавни болници в Северозападна България две вече са обект на прокуратурата. Докато разследването на държавното обвинение продължава във Врачанската МБАЛ „Христо Ботев” под лупата на прокуратурата попадна и „МБАЛ „Света Петка“ АД във Видин. На 24.04.2018 г. прокурори от Върховна касационна образуваха 13 досъдебни производства за безстопанственост в следните болнични заведения:

–  „ Пета многопрофилна болница за активно лечение – София, ЕАД  гр. София – в периода 2016г. до настоящия момент;

–  „УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД София – в периода2016г. до настоящия момент ;

– „СБАЛО проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД София- в периода 26.01.2012 г. до настоящия момент;

–         „УМБАЛ „Света Анна – София“ АД – в периода 14.12.2010г. до настоящия момент;

–         „МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин –в периода 17.09.2014 г. до настоящия момент;

–         „МБАЛ „Свети Иван Рилски“ АД, гр. Разград -в периода 16.02.2015 г. до настоящия момент;

–         „УМБАЛ „проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр.Стара Загора- в периода 01.02.2011г. до настоящия момент;

–         „МБАЛ – Търговище“, гр. Търговище –в периода 2016г. до настоящия момент;

–         „МБАЛ – Хасково“, гр. Хасково- в периода 10.12.2015г. до настоящия момент;

–         „МБАЛ – Шумен“, гр. Шумен – в периода 2016 г. до настоящия момент;

–         „СБАЛИПБ проф. Иван Киров ЕАД“ гр. София –в периода 01.04.2015г. до настоящия момент;

–         „СБАЛХЗ – ЕАД – София –  в периода 01.11.2012 г. до настоящия момент;

–  „МБАЛ „Национална кардиологична болница“  ЕАД София- в периода август 2014 г. до настоящия момент.

Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди разследването да се извършва от следователи от Национална следствена служба, предвид изключителна фактическа и правна сложност на делата. Главният прокурор разпореди ръководството и надзора върху разследванията да се осъществява от Софийска градска прокуратура, включително и за болниците в Разград, Видин, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен – за да се избегнат съмнения в безпристрастност. На 25.04.2018 г. прокурори от Върховна касационна прокуратура възложиха на ГД „Национална полиция“ – МВР извършване на допълнителна проверка с оглед данните за безстопанственост в следните лечебни заведения:

–         УМБАЛ ”Св. Иван Рилски” ЕАД гр. София / 77 договора за предоставяне/възлагане на медицински услуги/ ;

–         ’’Първа МБАЛ-София” ЕАД гр. София / 62 договора за предоставяне/възлагане на медицински услуги/ ;

–         “Втора САГБАЛ Шейново” гр. София / 7 договора за предоставяне/възлагане на медицински услуги/;

–         ”СБАЛ на пневмо-фтизиатрични заболявания” София област ЕООД / 4 договора за предоставяне/възлагане на медицински услуги/ ;

–         ДПБ “Св.Иван Рилски” гр. София/ 4 договора за предоставяне/възлагане на медицински услуги/;

–         „Център за психично здраве-София” ЕООД гр. София / 4 договора за предоставяне/възлагане на медицински услуги/;

–         „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение — Света София” ЕАД гр. София /15 договора за предоставяне/възлагане на медицински услуги/;

–         СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД гр. София / 121 договора за предоставяне/възлагане на медицински услуги/;

–         „Специализирана болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия” ЕООД гр. София / 5 договора за предоставяне/възлагане на медицински услуги/;

–         „Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести – Света София” ЕАД гр. София/ 3 договора за предоставяне/възлагане на медицински услуги/;

–         Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф: Иван Митев” ЕАД / 3 договора за предоставяне/възлагане на медицински услуги/;

–         ’’Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация — Кремиковци” ЕООД гр. София / 4 договора за предоставяне/възлагане на медицински услуги/;

–         „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Бухово” ЕООД / 6 договора за предоставяне/възлагане на медицински услуги/;

–         „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив / 19 договора за отдаване под наем/.

–         „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД / 42 договора за предоставяне/възлагане на медицински услуги/.

Тази проверка ще приключи в двумесечен срок. Всички останали събрани материали, събрани в хода на проверката от МВР и МЗ са изпратени на съответните окръжни прокуратурите в страната – за анализ и преценка на необходимостта от извършване на допълнителна проверка, и произнасяне по същество. В края на 2017 г. главният прокурор Сотир Цацаров разпореди проверка на ГД „Национална полиция“ и Министерство на здравеопазването във всички държавни и общински болнични заведения, сключили договори в нарушение на чл. 9 ал.6 от Закона за лечебните заведения, договори за съвместна дейност с други лечебни заведения, договори за наем на помещения и апаратура и др. Проверени бяха 329 договори, сключени от държавните и общински лечебни заведения на територията на страната. Резултатите, обявени от прокуратурата на 16 март 2018 г. бяха следните: На 15.03.2018 г. прокурори от Върховна касационна прокуратура образуваха досъдебни производства за безстопанственост в следните болнични заведения:

–         „УМБАЛ – Бургас“, гр. Бургас АД ;

–         „Д-р Ст. Черкезов“ АД, гр. Велико Търново;

–         „МБАЛ- Попово“ ЕООД гр. Попово;

–         „МБАЛ Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали;

–         „МБАЛ Благоевград“АД гр. Благоевград;

–          „МБАЛ Русе“ АД гр. Русе.

С постановление на главния прокурор от 16.03.2018 г. ръководството и надзора върху тези разследвания се възложиха на Софийска градска прокуратура, за да се избегнат съмнения в безпристрастност и за да се осигури по-пълно, всестранно и обективно разследване. На 16.03.2018 г. по изпратени от ВКП материали, Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство за безстопанственост в УМБАЛ „Н.И. Пирогов“. По всички посочени досъдебни производства, главният прокурор Сотир Цацаров разпореди разследването да се извършва от следователи от Национална следствена служба. През месец април 2018 г. приключи и възложената на Министерство на здравеопазването проверка и изготвеният доклад от МЗ, съдържащ констатациите от извършени проверки от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и Звено „Вътрешен одит“ на МЗ постъпиха в прокуратурата. Разследванията на прокуратурата за болниците в Ловеч и Враца продължават, уточняват от държавното обвинение.