От края на настоящата седмица отделението по реанимация в болницата ще заработи. Никой в клиниката обаче не вярва, че с това проблемите ще свършат. Полина Комитска, която замери заместник министър Жени Начева с яйце твърди, че го е направила, за да насочи вниманието върху проблема на всички хора от болницата – заради липсващите заплати, медикаменти, консумативи, невъзможността да се направят графици заради напускащи и болни. Тя в момента е по майчинство, но иначе знае почти всичко от финансовата „кухня” на болницата, защото работи в счетоводството. „Омагьосаният кръг” в лечебното заведение хората определят съвсем просто – когато не се дават съответните възнаграждения за положения труд, хората напускат. Когато започнат да напускат, започват да не могат да се формират графици за 24-часово дежурство. И припомнят, че точно така затвори отделението по реанимация и това блокира работата на цялата болница. Водещи отделения не работят и към момента. Очаква се обаче в четвъртък нещата да си дойдат по местата, защото екипът на отделението по реанимация отново се събира и ще заработи, за да имат шанс и пациентите, и болницата. Началникът на отделението д-р Ростислав Стефанов успял да проведе успешни разговори с всичките си подчинени и има думата им, че те ще се върнат по работните си места. „Но след този шанс, който сега ще се даде и тези обещания излязат отново напразни мисля, че всички ще си заминат и аз няма да имам никакъв начин да ги мотивирам да останат да работят тук не само тези млади лекари ами и медицинските сестри, които са в момента на работа.”, каза той. Според постигнатото споразумение до края на настоящия месец хората трябва да получат още една заплата – тази за април.