Нов 2D ултразвуков апарат получи Акушеро – гинекологично отделение на МБАЛ „Христо Ботев” – Враца. Той е предоставен от Министерство на здравеопазването във връзка с изпълнение на договор за доставка на медицинско оборудване по проект „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи”, финансиран по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Новият апарат е от най-висок клас, с цветен дисплей и възможност за допълнително монтиране на 4D трансдюсер. Предвидено е и специализирано обучение на лекарите, които ще работят с ултразвуковия апарат. Вчера той бе доставен в МБАЛ „Христо Ботев” – Враца и веднага бе приведен в експлоатация.