Възражение срещу изключително занижената цена на активите на обявения в несъстоятелност „Химко” АД внесоха вчера във Врачанския окръжен съд акционерите на дружеството. Основното тяхно искане е отлагане на предстоящия търг, който трябва да се състои на 19 март тази година. Мотивът им за това е занижената цена на активите на предприятието.

 

В официалния си документ акционерите изрично са записали, че длъжникът „Химко” изобщо не е уведомен с определение 131 на Окръжния съд в града от 25 февруари тази година, с което се установява цялото налично имущество на дружеството. Длъжникът „Химко” изобщо не е уведомен и за свикването на събрание на кредиторите. В търговския регистър липсва и покана за такова събрание. Акционерите са категорични, че приетата оценка не отразява реалната стойност на активите. Тя е силно занижена и ощетява интересите на кредиторите, както и интересите на самото дружество „Химко”.

 

Според балансовата стойност, активите възлизат на над 144 милиона лева, което представлява съществена разлика между нея и вече обявената – цели четири пъти. По този повод изводите са, че оценката е изчислена по грешна методика, без да отразява съвкупността и пазарната стойност на активите. Затова се смята, че под управлението на синдика, поверените й за опазване активи са загубили повече от 80 на сто от стойността си. „По този повод и на основание на Търговския закон, молим съдът да отмени предстоящия търг на 19 март тази година”, се казва още във внесеното възражение на акционерите на обявеното в несъстоятелност торово дружество „Химко”.

 

Припомняме, че в началото на месеца синдикът на предприятието Росица Томова официално извади на тезгяха неработещия от близо десет години завод. Търгът с тайно наддаване е насрочен за 19 март тази година, при начална цена от 28.5 милиона лева. Обявени за продажба са сградите, земята, инфраструктурата и мебелите на „Химко”.