По време на разпоредителното заседание срещу трима бивши директори на МБАЛ „Христо Ботев“-Враца, гледано от наказателен съдебен състав на Районния съд с председател съдия Васил Ганов, беше поискана промяна на мярката парична гаранция от 1000 лв. с мярка подписка на един от бившите директори на МБАЛ „Христо Ботев“- Враца.  Адвокат Светла Генова изложи като мотив доброто процесуално поведение на Орлин Цветков, както и непосилната за него мярка от 1000 лв. Прокурорът по делото Стефан Динчев обаче не прие това предложение и счете, че не са налице основания за промяна на мярката с по-лека, като подчерта, че доброто процесуално поведение се дължи на дисциплиниращата роля именно на тази мярка, която не е непосилна.