Предприети са всички необходими мерки за опазването на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряването на спокойно протичане на изборния ден. Служителите на МВР охраняват всички секционни избирателни комисии територията на областта.

Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес и са съотносими към действията на МВР, на денонощната телефонна линия на министерството 02/ 90 112 98 и e-mail: izbori@mvr.bg или в ОДМВР-Видин на тел. 094/600 166 и e-mail: odc.vidin@mvr.bg.

Създадена е организация и звената на Дирекция „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Видин, РУ-Белоградчик и РУ-Кула ще работят в днешния ден от 8.30 до 19 часа. Служителите ще издават удостоверения (при изгубени/откраднати/повредени/унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите. От вторник до събота включително са били издадени общо 12 удостоверения за гласуване.

Припомняме, че в изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.

Забранява се ползването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.

Служителите на Министерството на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия.