До днес партия или коалиция може да предложи пред ЦИК друг кандидат за регистрирана листа.

Това обаче може да се случи при условие, че вече регистриран кандидат е починал или е изпаднал в трайна невъзможност да участва в изборите на 11 юли.

Очаква се и до края на деня Районните избирателни комисии да обявят мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват.

Днес изтича и срокът, в който избирател, спрямо когото са допуснати грешки в избирателния списък, може да подаде заявление за отстраняването им.

За последно могат да се правят и промени в съставите на секционните избирателни комисии в чужбина.