До 25 май 2024 година изтича срокът, в който кандидатите за членове на Европейски парламент, членове на Централна избирателна комисия, членовете на Регионална избирателна комисия и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес, посочват от пресслужбата на Община Видин.

В същия срок избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството https://regna.grao.bg/. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват до 25 май желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

С цел осигуряване на възможност на жителите на община Видин да подават заявления, дежурни служители от Общинска администрация Видин, кметове и кметски наместници в населените места ще работят на 24 и 25 май 2024 г. от 08:30ч. до 17:00 ч.