Георги Иванов Комитски е роден на 01.11.1966 г. в град Враца. Номиниран е за кандидат за депутат от Гражданската квота на ВМРО. Д-р Комитски е завършил медицина в град Плевен и „Здравен мениджмънт“ в ЮЗУ „Неофит Рилски, Благоевград. От октомври 2007 г. до момента работи в МБАЛ „Христо Ботев“ – гр. Враца, като началник отделение по ортопедия и травматология. Награждаван е за „Лекар на годината“ и два мандата е бил председател на РК на Българския лекарски съюз във Враца. От 2011г. до 2019г е избиран за общински съветник към Общински съвет – Враца. Председателствал е комисията по здравеопазване. Семеен, с четири деца.

„Основната цел на ВМРО в кампанията за парламентарните избори през 2021 е да покаже, че България има нужда от нормалност, цивилизован диалог между партиите и институциите, обединяване около общи цели за справяне с основните проблеми – демографската криза, икономическото развитие, социалните неравенства, етническата маргинализация, националната сигурност. Само така ще бъде гарантирана  ясна посока за развитие на България“, заяви д-р Георги Комитски.

В цялостната предизборна програма на ВМРО са засегнати проблеми и са заложени приоритети, които доктор Комитски споделя.

В следващия парламент, кандидатът за народен представител ще лобира най-вече за:

  • Модернизация на лечебните заведения – както държавни, така и общински.
  • Финансова стабилност и обезпеченост на здравната система чрез прегрупиране на финансовите ресурси.
  • Стабилизиране на здравноосигурителния модел и предприемане на поетапна демонополизация на Националната здравноосигурителна каса.
  • Въвеждане на електронно здравеопазване и създаване на интегрирана информационна система.
  • Въвеждане на нова лекарствена политика с цел качество, безопасност и ефикасност на лекарствените продукти; осигуряване на достатъчна наличност и достъпност до лекарствени продукти.
  • Кадрово и ресурсно обезпечаване в системата на здравеопазването чрез подобряване на условията за обучението и квалификацията на специалистите, както и на заплащането, на условията на труд, на сигурността и техническата обезпеченост на кадрите.
  • Подобряване на достъпа и качеството на специализираната, болничната и доболничната медицинска помощ. Осигуряване на медицинска помощ в малките населени места чрез актуализиране на национална здравна карта, отчитаща потребностите населението от медицинска помощ по видове – съобразно възрастова структура, заболеваемост, болестност, смъртност, детска смъртност и др., създаваща задължителни минимални и максимални изисквания за териториалното разпределение на структурите за извънболнична, болнична и спешна медицинска помощ, високотехнологични медицински дейности, регламентираща възможностите за инвестиции и достъп до публични ресурси в системата на здравеопазване.

„Държавата трябва да промени начина на финансиране на държавните болници и на тези с приоритетно държавно участие, които са гръбнака на българското здравеопазване. Към настоящия момент те се финансират само към НЗОК, което е крайно недостатъчно.

Трябва да се осигури подкрепа на възрастните хора и хората с увреждания с помощи за лекарства. Съгласен съм с идеята на ВМРО да се дадат ваучери за лекарства по 70 лв. на месец за бедните пенсионери и хронично болните българи“, заяви д-р Комитски.

ВМРО се ангажира средната работна заплата да достигне до 2500 лв., а минималната да бъде увеличавана всяка година по формула, като процент от средната по сектори и региони.

Докторът ще настоява за увеличение на парите за майчинство и задължителни детски добавки за всяко българско дете.

ВМРО предлага нов подход за интеграция на циганите чрез образование, труд и санкции при неспазване на закона. 30 години ни се предлага от всяка следваща власт интеграция на „ромите“, която ни учи да ги понасяме каквито са, а за тях създава привилегии и чувство за безнаказаност. В резултат те мизерстват и се маргинализират, но бароните им и НПО-тата забогатяха чувствително. Така се получава социален паразитизъм и криминален взрив, но пък удобен електорат за всеки, който си плаща.

Друг основен приоритет на ВМРО, който е сред основните и за д-р Комитски продължава да бъде развитието на отбранителните способности на Въоръжените сили като гарант за суверенитета и териториалната цялост на България. Това ще бъде постигнато чрез модернизация и превъоръжаване на армията, поетапен ремонт и поддържане на съществуващата техника, придобиване на нова и висока мотивация на личния състав.

Кандидатът за депутат  подкрепя продължаване и развиване на доброволната военна служба като средство за попълване на резерва на въоръжените сили и преодоляване на недокомплекта на ВС. Най-важно според д-р Комитски е възстановяването на наборната военна служба.

Той е категоричен, че държавата се нуждае от спешни мерки за промяна и оздравяване, във всяка сфера на развитие и дълголетна, последователна в политиката си партия като ВМРО, може да  допринесе много за това.

„Надявам се в хората най-после да са разбрали, че промяната и по-доброто бъдеще зависят само от нас самите. В изборния ден трябва всички да излезем и да гласуваме за „България над всичко“!“ – заяви д-р Комитски.

ВМРО е с номер 1 в бюлетината!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!