В Мездра бе свикано извънредно заседание на Общинския оперативен щаб към Община Мездра за борба с короновируса заради нарастване на броя на потвърдените случаи.  След изслушвания на предложения от страна на администрацията, органите на реда и управителя на МБАЛ – Мездра д-р Соня Съботинова,

бяха приети следните решения:

Преустановява се достъпът на външни лица до сградите на социалните заведения на територията на община Мездра – Дом за стари хора, Комплекс за социални услуги за деца и лица с увреждания. По този начин се цели минимизиране на рисковете, свързани с пренос на евентуални зарази от външни фактори.

Преустановяване на четвъртата смяна на плувните курсове, провеждани от Център за подкрепа за личностно развитие – Мездра, с цел предпазване на децата, педагозите, медицинските лица и персонала на басейна.

Засилва се дезинфекцията в района на автогарата, в МБАЛ – Мездра, както и в сградата на Поликлиниката. Под засилена дезинфекция и контролно-пропускателен режим ще продължи и сградата на общинската администрация, като център на струпване на голяма маса хора.

Засилват се проверките за спазване на противоепидемиологичните мерки в търговските обекти, като ще се следи стриктно служителите да носят предпазна маска и ръкавици, както и дали се дезинфекцират контактните повърхности.

Общинска администрация – Мездра приканва жителите на Общината да спазват стриктно разпоредбите на Министъра на здравеопазването и да положат усилия за честа дезинфекция, носене на маска в закрити помещение, както избягване струпването на повече хора на едно място.