При много добра организация протече имунизирането във Фаза II на 120 педагогически и непедагогически персонал в училищата в общините Враца и Бяла Слатина, и на персонала и потребители в социалните услуги в община Бяла Слатина.

Ваксинирани са служители и работници в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца, СУ „Христо Ботев“ – Враца, СУ „Козма Тричков“ – Враца, НУ „Иванчо Младенов“ – Враца и всички заети в училищната мрежа на община Бяла Слатина, заявили желание за имунизация. В социалните услуги в община Бяла Слатина са имунизирани персонал в Преходно жилище и в Център за настаняване от семеен тип, както и персонал и потребители от Дома за стари хора в с. Попица.

Успешно приключи първият етап на имунизацията от Фаза II в община Козлодуй.

36 учители от шест учебни заведения в общината – 34 педагогически и двама непедагогически персонал са заявили желание за имунизация и на тях ваксината вече е приложена. Педагогическите и непедагогическите специалисти са от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Бутан, ОУ „Христо Ботев“ – Гложене, ПГЯЕ „И. Курчатов“ – Козлодуй, СУ „Христо Ботев“ – Козлодуй, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Козлодуй и ОУ „В. Априлов“ – Хърлец.

Процесът по имунизация е протекъл по предварително изготвен график в МБАЛ „Св. Иван Рилски“- Козлодуй, а всички лица, на които е приложена ваксина срещу COVID-19, са в добро здравословно състояние.