36 учители от шест учебни заведения в общината – 34 педагогически и двама непедагогически персонал са заявили желание за имунизация и на тях ваксината вече е приложена.

Педагогическите и непедагогическите специалисти са от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Бутан, ОУ „Христо Ботев“ – Гложене, ПГЯЕ „И. Курчатов“ – Козлодуй, СУ „Христо Ботев“ – Козлодуй, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Козлодуй и ОУ „В. Априлов“ – Хърлец.

Процесът по имунизация е протекъл по предварително изготвен график в МБАЛ „Св. Иван Рилски“- Козлодуй, а всички лица, на които е приложена ваксина срещу COVID-19, са в добро здравословно състояние.

Имунизационната кампания на областно ниво се ръководи в съответствие с Националния план за ваксиниране, Регионалния план за ваксиниране в Район 1 и Пътна карта на имунизационния процес в Район 1- за областите Видин, Монтана и Враца. Процесът е отворен и желаещите да се имунизират могат да заявят своето искане и на следващ етап.

В следващата седмица предстои да бъдат имунизирани по Фаза II потребители и персонал в социалните услуги, както и педагогически и непедагогически специалисти от останалите общини в област Враца.