Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ прие правила и публикува уточнения за начина, по който общопрактикуващите лекари /ОПЛ/ ще се отчитат за поставените от тях ваксини срещу COVID-19 и ще им бъдат заплащани по 10 лева за всяка апликация на ваксината.

От НЗОК съобщават, че е стартирано разпределението на постъпващите дози и поставянето на ваксини при ОПЛ.

На интернет страницата на НЗОК, в линк „За договорните партньори“, подлинк „За ОПЛ“, рубрика „Софтуер“, са публикувани уточнения за отчитането на амбулаторните листове на изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) за извършените имунизации срещу Covid-19.
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=BBAC6FE2B05ED9F4E05302098C0A0315

генерал агрохимикали

Имунизацията срещу Covid-19 може да бъде включена в имунизационния паспорт на всеки гражданин в частта „Препоръчителни имунизации“.