За периода от 19 до 30 ноември 2020г.

е извършено  пробонабиране в 23 социални услуги, функциониращи на територията на общините Враца, Мездра, Козлодуй и Бяла Слатина.

Изследвани са общо 407 души /221 потребители и 186 персонал/.От всички изследвани лица са установени 14 положителни случая, доказани по метода на PCR от четири социални услуги.

От страна на РЗИ-Враца са предприети своевременни противоепидемични мерки – контактните в колектива и в домашна среда са уточнени, издирени и поставени под карантина.

Издадени са 4 предписания за провеждане на общи задължителни противоепидемични и хигиенни мерки и общо 18 предписания за домашна изолация и карантина на контактните лица. Положителните и контактните лица подлежат на ежедневно медицинско наблюдение.

Засегнатите социални заведения са преминали в карантинен режим на работа с предприемане и прилагане на съответните организационни мерки. Извършена е щателна крайна дезинфекция  и е проведен инструктаж за носене на лични предпазни средства и хигиена на ръце, информират от РЗИ.