234 проверки във връзка със спазването на противоепидемичните мерки отчита за миналата седмица РЗИ-Монтана.

В това число 13 заведения за обществено хранене, 23 обекта с обществено предназначение, както и 89 търговски обекта.

За същия период от време РЗИ-Враца е направило проверки на 68 обекта, РЗИ-Видин само един.

Продължават проверките на здравните инспектори във връзка със спазването на противоепидемичните мерки в цялата страна.