През 2021 г. ваксини срещу COVID-19 могат да бъдат прилагани и на лица, пребиваващи продължително в България.

Това реши парламентът с гласуваните на второ четене промени в Законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Освен продължително пребиваващите в обхвата на ваксините се включват и членове на дипломатически и консулски представителства, на представителства на международни организации, акредитирани в Република България, както и членове на техния административно-технически и обслужващ персонал, гласят приетите текстове.

Предвижда се условията и редът за ваксинирането да се определят в националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България.

С други текстове депутатите дадоха възможност за сключване на анекс към Националния рамков договор в системата на здравеопазването и за заплащане за работа при неблагоприятни условия по време на обявеното извънредно положение.

Средствата за заплащането на работата в неблагоприятни условия ще може да се осигуряват чрез допълнителен трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Според приетите разпоредби Министерството на здравеопазването ще може да изплаща допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служители в системата, включително за дейности, свързани с поставяне на ваксини срещу COVID-19.