Отрицателни за COVID-19 са всички окончателни резултати на служителите на Център „Домашни грижи“- Криводол, както и на контактните им лица.

Дейността на центъра ще продължи да се осъществява нормално в гр. Криводол, с. Уровене, с. Ракево, с. Г. Бабино, с. Добруша, с. Баурене и с. Пудрия.

Той функционира в рамките на проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, № BGLD-1.001-0001, който се осъществява от Български Червен кръст, в партньорство с Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Норвежката асоциация на регионалните и местните власти за период от 4 години с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.