Европейската комисия обяви днес, че отпуска допълни 50 милиона евро за хуманитарна помощ, за да съдейства за посрещането на драстично нарасналите хуманитарни нужди в световен мащаб вследствие на коронавирусната пандемия.

Това ново финансиране се предоставя в отговор на увеличените призиви на хуманитарни организации, включително глобалния призив на ООН.

Новото финансиране ще позволи да се помогне на уязвимите хора, изправени пред сериозни хуманитарни кризи, по-специално в региона на Сахел и езерото Чад, Централноафриканската република, региона на Големите африкански езера, Източна Африка, Сирия, Йемен, Палестина и Венецуела, както и общността рохингия. То ще осигури достъп до здравни услуги, предпазни средства, водоснабдяване и канализация. Това финансиране ще бъде предоставено чрез неправителствени и международни организации, агенции на ООН и дружества на Червения кръст и Червения полумесец.

Отпуснатите 50 милиона евро са в допълнение към значителното хуманитарно финансиране и действия, които Европейската комисия вече предостави и предприе, за да се посрещнат най-неотложните нужди, породени от коронавирусната пандемия.