Европейската комисия прие стратегия за устойчиво управление на пандемията през следващите зимни месеци, когато може да съществува риск от по-голямо предаване на вируса поради специфични обстоятелства, като например събирания на закрито.

В стратегията се препоръчва да продължим да бъдем бдителни и предпазливи през зимния период и през 2021 г., когато ще разполагаме с безопасни и ефективни ваксини.

Изключително важно е ЕС да действа координирано, за да се осигури яснота за гражданите и да се избегне нова вълна след празниците в края на годината. При всяко облекчаване на мерките трябва да се вземат предвид епидемичната обстановка и наличието на достатъчен капацитет за тестване, проследяване на контактите и лечение на пациентите.

Заместник-председателят, който отговаря за утвърждаването на европейския ни начин на живот, Маргаритис Схинас, заяви:

В тези изключително трудни времена е от решаващо значение държавите членки да съгласуват действията си през зимния сезон и по-специално във връзка с празничния период в края на годината. Трябва да ограничим появата на инфекциозни огнища в ЕС. Само чрез устойчиво управление на пандемията можем заедно да избегнем и да преодолеем нови мерки за изолация и строги ограничения.

Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви:

 „В Европа на всеки 17 секунди човек умира поради COVID-19. Макар че се наблюдава стабилизиране на положението, то остава деликатно. Както всичко останало тази година, празненствата в края на годината ще бъдат различни. Не можем да излагаме на риск усилията, положени от всички нас през последните седмици и месеци. Тази година спасяването на човешки живот е по-важно от празненствата. Но изгледите за скорошно одобрение на ваксините пораждат надежда. Сега всички държави членки трябва да бъдат готови да започнат кампании за ваксиниране и да въведат ваксините възможно най-бързо, след като бъде налична безопасна и ефективна ваксина.“

Препоръчителни мерки за контрол

Стратегията за предпазване от COVID-19 през зимата съдържа препоръки за овладяване на пандемията, докато ваксините станат широко достъпни. Основните акценти в нея са:

  • Физическото дистанциране и ограничаването на социалните контакти са изключително важни за зимните месеци, включително през ваканционния период. Мерките следва да бъдат съобразени с местната епидемична обстановка, за да се ограничи тяхното социално и икономическо въздействие и да бъдат по-добре приемани от хората.
  • Тестването и проследяването на контактите са много важни за откриването на огнища и прекъсването на разпространението. Повечето държави членки вече разполагат с национални приложения за проследяване на контакти, а европейският портал за оперативна съвместимост на националните сървъри (EFGS) дава възможност за трансгранично проследяване.
  • За да се осигури безопасно пътуване, е важно да се действа координирано по отношение на евентуалното увеличаване на пътуванията през празничните дни в края на годината. Транспортната инфраструктура трябва да бъде подготвена и хората да бъдат ясно информирани за условията за налагане на карантина, която може да бъде изисквана, ако епидемичната обстановка в страната на отпътуване е по-лоша от дестинацията на пътуване.
  • Капацитет и персонал в здравната система: Необходимо е здравните заведения да приложат планове за непрекъснатост на дейността, за да може огнищата на COVID-19 да бъдат управлявани без да се ограничава достъпът до лечение на други заболявания. Недостигът на медицинско оборудване може да бъде решен чрез съвместното възлагане на обществени поръчки.
  • Умората от пандемията и проблемите с психичното здраве са естествено явление в настоящата ситуация. Държавите членки трябва да следват насоките на Европейския регион на Световната здравна организация за мобилизиране на обществена подкрепа за справяне с умората от пандемията. Следва да се подобрят възможностите за получаване на психосоциална подкрепа.
  • Национални стратегии за ваксиниране Комисията е готова да подкрепи при необходимост държавите членки при въвеждането на ваксините в съответствие с техните планове за подготовка и провеждане на ваксинация . Възприемането на общ подход на ЕС към сертификатите за ваксинация би подобрило действията на здравните власти в държавите членки и доверието на гражданите в кампанията по ваксиниране.

Стратегията се основава на предишни препоръки, като например европейската пътна карта от април относно внимателното и постепенно вдигане на противоепидемичните мерки, съобщението от юли относно готовността в краткосрочен план и съобщението от октомври относно допълнителните мерки в отговор на COVID-19.

Първата вълна от пандемията в Европа беше успешно овладяна чрез строги мерки, но твърде бързото им смекчаване през лятото доведе до втора вълна през есента.

Докато няма безопасна и ефективна ваксина и голяма част от населението не е имунизирана, държавите членки трябва да продължат координираните усилия за смекчаване на пандемията, както призова Европейският съвет.

В началото на 2021 г. ще бъдат представени допълнителни препоръки за разработване на всеобхватна рамка за контрол на COVID-19 въз основа на натрупаните досега знания и опит и на последните насоки от научните среди.