Европейската комисия (ЕК) представи нова програма за подкрепа на здравеопазването в ЕС на стойност 9,7 млрд. евро.

Тя е част от програмата за възстановяване на икономиката след пандемията от коронавирус, представена на 27 май.

„Европейската комисия предложи нова, амбициозна автономна здравна програма, наречена „EU4Health“ („ЕС за здравето“) за периода от 2021 до 2027 г.

Тя ще допринесе значително за възстановяването от пандемията COVID-19, като направи населението на ЕС по-здраво чрез укрепване на устойчивостта на здравните системи и насърчаване на иновациите в здравния сектор“, се казва в съобщението.

Освен това „новата програма ще запълни пропуските, установени от кризата COVID-19 и ще гарантира, че здравните системи на страните от ЕС са достатъчно устойчиви на нови и бъдещи заплахи за здравето“.

„В рамките на програмата „EU4Health“ Европейската комисия предлага да инвестира 9,4 милиарда евро“, се казва в документа. Ако програмата бъде одобрена от държавите-членки на ЕС и Европейския парламент, то тя ще влезе в сила на 1 януари 2021 г., съобщава ЕК.

На 27 май Европейската комисия предложи общият бюджет на Европейския съюз за следващия седемгодишен финансов цикъл (от 2021 г. до 2027 г.) да бъде 1,85 трилиона евро, в който икономическото възстановяване след пандемията от коронавирус да бъде основен приоритет.

Освен това Европейската комисия предложи създаването на целеви фонд за икономическо възстановяване след пандемията от коронавирус в размер на 750 милиарда евро за седем години съгласно новия бюджетен план.

Този инструмент ще бъде наречен “ЕС от ново поколение” (Next Generation EU). Европейската комисия планира да привлече всички пари за този фонд като търговски заеми, погасяването на които да бъде до 2058 г.