Европейската комисия приветства приетите важни нови мерки, които ще позволят на държавите членки да освободят болниците, практикуващите лекари и физическите лица в ЕС от заплащане на данък върху добавената стойност (ДДС) при закупуването на ваксини срещу коронавирус и комплекти за тестване.

С новите правила, приети единодушно от всички държави членки въз основа на Предложение на Комисията от 28 октомври (като част от Съобщението относно допълнителни мерки във връзка с COVID-19),

се цели да се осигури подобрен достъп на по-ниски цени до средствата за предотвратяване, откриване и лечение на коронавирус.

Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: 

„С днешното споразумение ще гарантираме възможността ваксините срещу коронавирус да бъдат закупувани без ДДС в целия ЕС. Поздравявам всички участници за изключително бързото приемане на новите правила, които ще направят по-достъпни както ваксините, така и комплектите за тестване. Успешното въвеждане на тези ваксини е от решаващо значение, за да може Европа да излезе от сянката на пандемията: то ще бъде приоритет номер едно през следващите месеци.“

Мерките ще позволят на държавите от ЕС да въведат временно освобождаване от ДДС за ваксини и комплекти за тестване, продавани на болници, лекари и физически лица, както и за тясно свързани с тях услуги.

Понастоящем държавите членки могат да прилагат намалена, но не и нулева ставка на ДДС върху продажбите на ваксини, а за комплектите за тестване не е възможно дори облагането с намалена ставка.

Съгласно изменената директива държавите членки ще могат при желание да прилагат намалена или нулева ставка за ваксини и комплекти за тестване.

Пандемията от коронавирус създаде необходимост от извънредна реакция от страна на властите във всички области на политиките.

Понастоящем Комисията активизира работата си по подготовката за въвеждането на нови ваксини в ЕС, по-специално след неотдавнашните безпрецедентни изявления от страна на световни фармацевтични предприятия.

Данъчната и митническа политика на ЕС ще продължи да играе съществена роля за осигуряването на достъп до тези жизненоважни медицински консумативи, като същевременно гарантира безопасността на стоките, които достигат до вътрешния пазар.

По-нататъшни стъпки

За да се даде възможност за незабавна реакция от страна на държавите членки, правилата ще се прилагат от деня след деня на тяхното публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Те ще останат в сила до края на 2022 г. или до постигането на споразумение по предложението на Комисията за нови правила относно ставките на ДДС, ако второто се случи по-рано.