За 01.04.2021 г. на територията на област Монтана има установени 51 нови случаи на COVID-19.

За последното денонощие има регистрирани 4 починали лица с потвърден COVID-19.

Към 02.04.2021 г. общо 967 лица са с активна COVID-19 инфекция в област Монтана, както следва:

189 хоспитализирани лица (15 лица в “МБАЛ – Берковица” ЕООД, гр. Берковица, 49 лица в МБАЛ „Св. Н. Чудотворец“ гр. Лом, 1 лице в “МБАЛ – Христо Ботев” АД, гр. Враца, 61 лица в МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“ гр. Монтана, 1 лице в “МБАЛ “Свети Иван Рилски” – Козлодуй” ЕООД, гр. Козлодуй, 1 лице в “МБАЛ “Сърце и Мозък” ЕАД, гр. Плевен, 1 лице в “Пета многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД, гр. София, 1 лице в “Специализирана болница за активно лечение по кардиология Свети Георги – Перник” ООД, гр. Перник, 1 лице в “УМБАЛ – Александровска” ЕАД, гр. София, 1 лице в “УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, 1 лице в “УМБАЛ д-р Г. Странски” ЕАД, гр. Плевен, 3 лица в “УМБАЛ и спешна медицина “Н. И. Пирогов” ЕАД, гр. София, 1 лице в “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД, гр. София, 3 лица във Военно медицинска академия МБАЛ София, 48 лица в МБАЛ Сити Клиник – Свети Георги ЕООД, гр. Монтана и 1 лице в МИ МВР СОФИЯ ).

778 лица диагностицирани на домашно лечение.

За Област Монтана общо диагностицираните лица са 5 011, излекуваните лица са 3 729, починалите лица са 315, а лицата поставени под домашна карантина – 1 192.