С цел предотвратяване на разпространението на COVID-19 Беларус временно преустановява влизането на чуждестранни граждани и лица без гражданство през граничните контролно-пропускателни пунктoве на държавните си граници.

Лицата, пристигащи в Беларус през националното летище Минск, не са обект на това ограничение.

То не се отнася също и за:

 1. чуждестранни граждани, пътуващи с дипломатически и служебни паспорти;
 2. ръководители и членове на официални делегации;
 3. чужденци, предоставящи международна безвъзмездна помощ на Беларус;
 4. водачи на превозни средства при извършване на международни автомобилни превози, както и при превоз на международни пощенски пратки;
 5. членове на екипажа на кораби за вътрешен воден транспорт, влакови екипажи, локомотивни екипажи на международния железопътен трафик;
 6. чужденци, които са съпрузи, родители или деца на граждани на Беларус;
 7. чужденци, които имат право на постоянно или временно пребиваване на територията на страната;
 8. чужденци, които имат разрешение за работа;
 9. чужденци, пътуващи до Беларус поради сериозно заболяване или смърт на близък роднина;
 10. чужденци, транспортиращи стволови клетки, органи за трансплантация;
 11.  граждани на Руската федерация, пътуващи транзитно през територията на Беларус до Руската федерация; и др.

Граждани на Беларус, чужденци, които са съпрузи, родители или деца на граждани на Беларус, както и чужденци, които имат право на постоянно или временно пребиваване на територията на страната, в рамките на 10 календарни дни от датата на пристигане в Беларус от чужди държави, включени от Министерството на здравеопазването в Списъка на държавите с неблагоприятна ситуация от COVID-19, трябва да бъдат в самоизолация и не подлежат на последващо преминаване през границата преди изтичането на 10-дневния период.

Следните категории лица не са длъжни да се самоизолират и имат право да преминават през границата:

 1. водачи на превозни средства, предназначени за международен автомобилен транспорт, както и за превоз на международни пощенски пратки;
 2. членове на екипажи на самолети, плавателни съдове по вътрешни водни пътища, влакови екипажи, локомотивни екипажи на международния железопътен трафик;
 3. лица, пристигнали в Беларус след командировка, и др.

При нужда от съдействие българските граждани в Република Беларус могат да се обръщат към българското дипломатическо представителство в Минск на следния телефонен номер: +375 17 328 65 58, както и на телефонните номера за неотложни случаи в извънработно време: + 375 29 625 80 44; +375 29 625 80 43.

Сигнали може да се подават и на имейл адреса на посолството: Embassy.Minsk@mfa.bg.