Със заповед на кмета на община Козлодуй се забранява продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места, както и консумацията на спиртни напитки от 22:00 ч. на 10 юли до 22:00 ч. на 11 юли.

Със същата заповед се забранява и употребата на алкохолни напитки в изборните помещения и непосредствено в прилежащите им територии в административно-териториалните граници на община Козлодуй в предизборния и изборния ден.

За спазването на заповедта ще следят служители на Районното управление на полицията.

С цялата заповед можете да се запознаете на следния линк:
https://www.kozloduy.bg/…/service/service-download-file.php…