Днес, 12 май, в Община Козлодуй се състоя работна среща във връзка с организацията на 74-ия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета от Козлодуй до Околчица“.

Заместник областният управител на Област Враца, г-н Красимир Колев, изрази мнение, че Община Козлодуй винаги е отлично подготвена за посрещането на походниците от цялата страна. Г-н Кирков, заместник-кмет на община Козлодуй, благодари за високата оценка от страна на областното ръководство.

На срещата бяха обсъдени местата за биваците, почистването на маршрута, захранването с вода и ел. енергия. В разговорите участваха и представители на ръководството на похода, на РУ Козлодуй, експерти от дирекция „Хуманитарни дейности“ и сигурността в Общината.

Участниците в работната среща направиха оглед на място в Ботев парк и уточниха всички подробности, свързани с бивакуването на походниците, които се очаква тази година да достигнат 1 400 души от цялата страна.