Международният ден на метрологията – 20 май, отбелязва годишнината от подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г., напомнят от Българския институт по метрология.

Конвенцията осигурява основата на международна кохерентна система за измервания, която подпомага научните изследвания и иновациите, промишленото производство и международната търговия, както и подобряването на качеството на живот и опазването на околната среда на глобално ниво.

Темата на Международния ден на метрологията през 2017 г. е “Измерванията за транспорта”. Тя е избрана, защото транспортът играе ключова роля в съвременния свят и за да бъде той безопасен, ефикасен и с минимално въздействие върху околната среда, се изисква голям обем от измервания.

Националните метрологични институти по света непрекъснато развиват науката за измерванията чрез разработване и валидиране на нови методи за измерване, напомнят от българския институт. Тези разработки играят ключова роля при намирането на нови решения в транспортния сектор, иновации като водородни горивни клетки, електромобили или ново поколение икономични пътнически самолети.

Националните метрологични институти участват в сравнения, координирани от Международното бюро по мерки и теглилки, за да се осигури надеждност на резултатите от измервания навсякъде по света. Международната организация по законова метрология разработва международни препоръки, целта на които е уеднаквяване и хармонизиране на изискванията по света в много области, включително и в областта на транспорта.