Цените на хляба и зърното в България и Румъния през 2020 година са били сред найниските в ЕС, а най-високи са били в Дания,

сочи проучване на Евростат.

Стойността им е около два и половина пъти по-висока в “най-скъпите” страни членки в сравнение с “най-евтините”.

При сравняване на равнищата на цените спрямо среден ценови индекс 100 в ЕС става ясно, че миналата година най-високи са били цените на хляба и зърното в Дания (с ценови индекс 153), следвана от Австрия (135), Люксембург, Финландия и Швеция (127 и в трите).

Най-ниски са били цените в Румъния (ценови индекс 56), България (67) и Полша (70).