Доц. Въто Христов бе отличен в знак на признателност към неговия значим принос към българската наука, заради своята изследователска и приложна дейност, свързана с разработване и внедряване на промишлени технологии в областта на селското стопанство.

Активният му принос е основно в сферите на животновъдството и пчеларството.

По време на церемонията държавният глава Румен Радев изтъкна, че страната ни има нужда да съхранява както икономическата си жизненост, така и своя човешки потенциал, интелектуалния си капацитет и творчески хоризонт. „В продължение на десетилетия тези наши сънародници доказваха и продължават да демонстрират високи професионални постижения, посветени на напредъка на цялата нация. Високите им достижения на всеки в неговата област се превърнаха в пример за техните многобройни възпитаници и последователи, издигнаха авторитета на страната ни“, заяви държавният глава и подчерта, че успехите на тримата отличени професионалисти, макар и в различни сфери, са обединени от тяхната патриотична посветеност и от отговорността им към духовната жизненост на обществото.

генерал агрохимикали