Министерството на енергетиката в САЩ ще отдели над 65 милиона долара за изследвания в областта на ядрената енергия, развитието на междусекторни технологии, както и за инфраструктурен достъп до 93 високотехнологични ядрени проекта в 28 щата. Финансирането ще се осъществи в рамките на три програми за ядрена енергия на министерството – Университетска програма за ядрена енергия (NEUP), Технологии за
развитие на ядрена енергия (NEET) и Съоръжения за научни изследвания в областта на ядрените технологии (NSUF).

„Развитието на ядрената енергетика от ново поколение е от първостепенно значение за осигуряването на надеждна и чиста електроенергия за САЩ. Ако се отнасяме сериозно към постигането на значителен напредък при намаляването на емисиите на парникови газове, чистата ядрена енергия трябва да бъде важна част от дискусията по темата“, каза американският министър на енергетиката Дан Бруйет.
По програмата NEUP ще бъдат отпуснати общо над 55 милиона долара. От тях 38,6 милиона ще бъдат инвестирани в 57 университетски проекта за научни изследвания и развитие на ядрената енергия.

Източник: www.neimagazine.com