Над 363 млн. евро ще инвестира Европейският съюз за изграждането на мост над р. Дунав при Браила. Парите идват по линия на Европейския фонд за регионално развитие. Съоръжението трябва да бъде готово до края на 2023 г.

Проектът включва също така изграждането на съпътстваща инфраструктура като присъединителни пътища, които имат за задача да подобрят транспортните връзки между Черно море и североизточната част на Румъния.

Мостът ще е част от трансевропейската транспортна мрежа и ще съкрати пътя към северната част на страната, а именно град Тулса на изток, пристанището в Констанца на юг и делтата на р. Дунав. Времето за път след изграждането на моста ще бъде намален с 50 минути.

Източник: Fakti.bg