Социално-икономическият напредък в различните региони, подпомогнат от Фонда за справедлив преход (Just transition fund – JTF) бе темата, на срещата между експерти по енергийна политика и автори на проекти свързани със Зеления преход, в град Острава, Чехия, от 14 до 16 ноември 2023 г. Те обсъдиха финансова подкрепа за териториите, които ще са най-потърпевши от въглищния преход през следващите години.

По време на пленарните дискусии бяха представени успешни проекти за използването на JTF в програмата на Чешката република, която обхваща три минни региона: Moravian – Silesian (с 13 проекта), Usteky (с 9 проекта) и Karlovarsky (с 10 проекта). Стойността на средствата от фонда за тях е 1,6 млрд. Забележително е как кварталът Dolní Vítcovice в град Острава например, е трансформиран от индустриална зона за въгледобив и производство на кокс и чугун в нетрадиционен комплекс за образование, развлечение и култура. А бившите действащи мини в Landek Park са успешно превърнати в Музей на минното дело, който сега е най-големият в Чешката република. В него дълги четвърт километър подземни коридори стъпка по стъпка разкриват тайните на автентичните миньорски работни места и носят нови приходи от културни дейности, благодарение на подкрепа от JTF.

Еврокомисарят по кохезионната политика и реформите, Елиза Ферейра уточни: „Тoва е инструмент за финансиране, който спомага да се избегнат нарастващите неравенства между регионите чрез подпомагане на най-засегнатите територии, сектори и работници. Той функционира при споделено управление съгласно общата рамка на политиката на сближаване – основната политика на ЕС за намаляване на регионалните различия и за справяне със структурните промени в Съюза. Чрез фонда се стремим да подпомогнем инвестициите в малки и средни предприятия, откриването на нови фирми, научни изследвания и иновации, възстановяването на околната среда, чистата енергия, повишаването на квалификацията и преквалификация на работници, помощта за търсене на работа, както и трансформацията на съществуващите въглеродно интензивни съоръжения.“

България тази година работи по 13 проекта в областта на прехода към чиста икономика чрез Инструмента за техническа помощ. С евросредствата могат да се осигурят курсове за преквалификация на работниците в отпадащите дейности и в тези райони на бизнеси, насочени към бъдещето. По Плана страната ни би могла да се възползва от финансиране в размер на 1,3 млрд. евро, и се нарежда по насочени средства след Полша, Германия, Румъния и Чехия.

Значение на Фонда за справедлив преход (Just transition fundJTF)

Фондът за справедлив преход (JTF), създаден на 24-ти юни 2021 г., е първият стълб на механизма за справедлив преход. Toва е инструмент за финансиране, който спомага да се избегнат нарастващите неравенства между регионите чрез подпомагане на най-засегнатите територии, сектори и работници. Той функционира при споделено управление съгласно общата рамка на политиката на сближаване – основната политика на ЕС за намаляване на регионалните различия и за справяне със структурните промени в Съюза. Това означава, че фондът подпомага инвестициите в малки и средни предприятия, създаването на нови фирми, научни изследвания и иновации, възстановяването на околната среда, чистата енергия, повишаването на квалификацията и преквалификация на работници, помощта за търсене на работа, както и трансформацията на съществуващите въглеродно интензивни съоръжения. Чрез фонда се мобилизират инвестиции в размер на близо 30 милиарда евро. Важно е тези инвестиции да водят до съществено намаление на емисиите и защита на работните места. Достъпът до средства зависи от това, дали държавите — членки на ЕС, се ангажират да постигнат неутралност по отношение на климата до 2050 г.

България тази година работи по 13 проекта в областта на прехода към чиста икономика чрез Инструмента за техническа помощ. С евросредствата могат да се осигурят курсове за преквалификация на работниците в отпадащите дейности и в тези райони на бизнеси, насочени към бъдещето.

Репортер: Мариана Гомилева (Острава, Чехия)