ЕС предоставя финансова подкрепа на 18 държави членки и на Обединеното кралство за транспортирането на основни медицински изделия в Европа. Подкрепата е в размер на 150 милиона евро и се предоставя чрез Инструмента за спешна подкрепа.

Този инструмент позволи на ЕС да финансира превоза на товари между април и септември 2020 г., в това число на животоспасяващо лично защитно оборудване, лекарства и медицинско оборудване.

Така например, по него беше подпомогнато транспортирането на съвместна пратка от над 1 000 тона основни лични предпазни средства до Чехия и Словакия.

По този инструмент ЕС финансира също транспортирането със самолет и влак на над 1 000 тона лични предпазни средства, закупени от италианския извънреден комисар за извънредната ситуация, свързана с
коронавируса, и повече от 400 тона защитни очила, облекло за еднократна употреба, маски и защитни дрехи за Литва.

„Продължаваме да подкрепяме държавите — членки на ЕС, за да бъдат по-добре подготвени да се справят с пандемията от коронавирус. Финансирахме транспортирането на основни медицински консумативи в целия ЕС. Изделията бяха доставени там, където бяха най- необходими, и подкрепиха усилията на национално равнище за спасяване на човешки живот и по-добро оборудване на болниците и здравните работници“, заяви комисарят по управлението на кризи Янез Ленарчич.

Инструментът за спешна подкрепа за транспортиране на оборудване, медицински персонал и пациенти
Финансирането в размер на 150 милиона евро е част от сумата от 220 милиона евро, предоставена на разположение през април 2020 г. в подкрепа на: транспортирането на медицински изделия до местата, където са най-необходими, чрез финансиране на товарния транспорт на помощ и средства от първа необходимост за държавите — членки на ЕС; прехвърлянето на пациенти между държави — членки на ЕС, или от държави членки в съседни на ЕС държави, когато съществува риск здравните служби да бъдат претоварени; и транспортирането на медицински персонал и мобилни медицински екипи между държавите — членки на ЕС, и в ЕС от други държави.

Инструментът за спешна подкрепа е част от по-широкообхватна помощ от ЕС, която включва други инструменти, като например Механизма за гражданска защита, в това число rescEU, съвместните процедури за възлагане на обществени поръчки и Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса, както и националните усилия на държавите членки.

Подкрепата е част от по-широкообхватния Инструмент за спешна подкрепа, задействан на 16 април 2020 г., който има за цел да се подпомогнат усилията на държавите — членки на ЕС, за борба с пандемията от коронавирус.

Бюджетът на Инструмента за спешна подкрепа възлиза на 2,7 милиарда евро. Инструментът е замислен така, че да отговаря на нуждите по стратегически и координиран начин на европейско равнище.

Като средство за финансиране на Съвместната европейска пътна карта за премахване на противоепидемичните мерки във връзка с коронавируса той допринася за смекчаване на непосредствените последици от пандемията и за предвиждане на нуждите, свързани с излизането и възстановяването от кризата.

Инструментът за спешна подкрепа се основава на принципа на солидарност и обединява усилията и ресурсите с цел бързо задоволяване на общите стратегически нужди. Той е важен европейски инструмент за подкрепа за съществуващите национални и европейски ответни мерки за борба с продължаващата извънредна криза, свързана с общественото здраве.