Европейската комисия реши да удължи до 31 декември 2021 г. срока на действие Временната рамка за държавната помощ, приета на 19 март 2020 г., за да се подкрепи икономиката в контекста на разпространението на коронавируса.

Комисията реши също така да разшири обхвата на Временната рамка, като увеличи определените в нея тавани и позволи някои възстановими инструменти да бъдат преобразувани в преки безвъзмездни средства до края на следващата година.

Комисията непрекъснато проучва необходимостта от допълнително адаптиране на Временната рамка.

Първоначалният срок на действие на Временната рамка беше до 30 юни 2021 г., с изключение на мерките за рекапитализация, които можеха да бъдат предоставяни до 30 септември 2021 г.

Поради продължаващото развитие на пандемията от коронавирус с днешното изменение всички мерки, предвидени във Временната рамка, включително мерките за рекапитализация, се удължават до 31 декември 2021 г.

Като се има предвид продължаващата икономическа несигурност и продължителните правителствени мерки за ограничаване на икономическата активност с цел да бъде спряно разпространението на вируса, с днешното изменение се увеличават също таваните, определени във Временната рамка за някои мерки за подпомагане.