През изминалата 2020 г. 4 нови антибиотика са получили положително становище от Комитeта за лекарствени продукти в хуманната медицина, става ясно от Годишния доклад на ЕMA.

Това са антимикробни агенти от ново поколение, които ще обогатят възможностите за оптимален терапевтичен избор на медиците в страните от ЕС и ще спомогнат за успешното лечение на пациенти с тежки усложнения или инфекции, неповлияващи се от други терапии, се отбелязва в документа.

Fetcroja (цефидерокол) е антибиотик от последна генерация цефалоспорини, който се използва при възрастни за лечение на инфекции, причинени от аеробни Грам-отрицателни бактерии. Предназначен е за употреба в случаите, в които други антибиотични терапии на дават резултат или възможностите за повлияване на болестния процес при някои пациенти са силно ограничени.

Xenleta (лефамулин) се прилага при възрастни за лечение на пневмония, придобита в обществото, когато други антибиотици не са подходящи или не действат. Той принадлежи към групата на плевромутилиновите антимикробни агенти.

Devprela (претоманид) е предназначен за възрастни с проблемно протичаща туберкулоза – екстремно резистентна на лекарства и мултирезистентна на лекарства форма на заболяването (XDR-TB/MDR-TB), когато останалите познати терапии не дават резултат.

Tigecyclin Accord (тигециклин) е тетрациклинов антибиотик, който се използва за лечение на възрастни и деца на възраст над 8 години с тежки инфекции на подкожната тъкан, когато други антибиотици не са подходящи.

В доклада на EMA се посочва още, че наред с въвеждането на иновативни антибиотични терапии, важен приоритет за агенцията си остава борбата с антимикробната резистентност и тя ще продължи да реализира важни инициативи в тази насока.

Снимката е илюстративна.