През последните десетилетия доказателствата, че алкохолът повишава риска от развиване на ракови заболявания, нараснаха значително. А сега учени от Великобритания смятат, че са открили как реално стоят нещата. В ново изследване те са установили, че алкохолът уврежда ДНК в стволовите клетки, които изграждат кръвта. Виновникът е химическо съединение, наречено ацеталдехид, което е страничен продукт на процеса по метаболизиране на алкохола.

Когато ацеталдехидът не се разгради напълно, какъвто например е случаят, когато консумирания алкохол не може да бъде метаболизиран заради претоварването на организма, той започва да се натрупва в клетките. И именно тогава започва да причинява проблеми на ДНК. “Ние наблюдавахме много сериозни промени в ДНК на лабораторните мишки”, обясняват от екипа. “Части от нея бяха изтрити, части бяха счупени, а части от хромозомите дори бяха разместени с други”. Естествената защита на организма е поправката на повредената ДНК. Но при някои хора има мутации, които намаляват тази способност. Така например около 540 милиона души в Азия не могат да обработят ацеталдехида и при тях рискът от развиване на езофагиален рак е по-голям, отколкото при другите хора.

Източник: сп. “Обекти” по материали на Science Alert