Времето на килограма изтече т.е. светът спира да се ползва от общоприетия еталон, който се съхранява в Международното бюро по мерки и теглилки, който представлява неголям цилиндър от сплав между иридий и платина и се съхранява в парижкото предградие Севър още от далечната 1889  година.  Сега казват обаче, че килограмът е девалвирал. Проблемът е в това, че неговата маса може да се изменя. „Това не е добре, отчитайки каква точност ни е необходима на определени моменти.”, коментира пред ТАСС ръководителят на Националната лаборатория по метрология на Франция Томас Гренон. Историята на тази мярка обаче е изключително интересна. В науката понятието грам е било въведено през 1795година, както естествено и понятието килограм. Като начало за основа е взета водата. Тогава се считало, че един килограм е равен на един литър вода. После били изготвени два еталона – единият платинен, а по-късно платинено – иридиев цилиндър. Последният, който се ползва и до днес бил поставен под изключителна охрана. Цилиндърът стоял под два стъклени похлупака, от които бил изкаран въздухът. Нещо повече! В помещението, в което се съхранявал достъп имали само трима души от целия свят. Всеки имал свой ключ, но да отворят вратата и да влязат вътре можели само, ако едновременно превъртят трите ключа. Един от ключовете съхранявал директора на Международното бюро за мерки и теглилки, вторият – в държавния архив на Франция и третият – у Председателя на Международния комитет за мерки и теглилки. Въпреки всичкото и това не спаси килогарама. Още в края на 20-ти век учените установили, че еталонът постепенно губи маса. За замяна на платиново-иридиевия еталон били иницирани няколко проекта. В рамките на единия от тях дори е създаден нов подобен еталон във вид на идеална сфера от поликристален силиций, обогатен с изотоп 28Si с отклонение от сферичността по-малко от 30 нанометра. Килограмът всъщност се оказва последната мерна единица, която зависи от физически обект. Оказва се още, че на 16 ноември във Версай на 26-тата Генерална конференция на Международното бюро за мерки и теглилки всичко ще се промени. За понятието килограм ще бъде приета конкретна формула, която ще бъде базирана на закони от квантовата физика и ще бъде универсална за определяне на такова точно тегло. Скоро обаче килограмът ще се определя не от теглото на досегашния еталон, а от количеството необходима електрическа енергия да бъде преместен обект с тегло килограм. На 16 ноември във Версай на 26-тата Генерална конференция на Международното бюро за мерки и теглилки ще бъдат обсъдени още други две определения, с които сега се борави. Това са единицата за сила на тока, известна като Ампер и единицата за термодинамична температура Келвин.