Фирма “Рецикла”, която зароби Враца с 50 тона опасни тонер касети, е глобена с още 10 000 лева от Регионалната инспекция по околната среда и водите, разбра „Зов нюз“.

Това е втората санкция, наложена на „Рецикла“ и  е за неспазване на сроковете, в които трябваше да бъдат извозени тонер касетите. Първата санкция беше за незаконното складиране на опасните отпадъци.

Общо актовете, издадени от инспекцията на „Рецикла“, „ЕКО РЕ“ и останалите фирми, свързани с незаконните тонер касети, вече надхвърлят 30 000 лева.

Въпреки това, тонер касетите още са във Враца…

Репортер на „Зов нюз“ успя да се свърже по телефона с консултанта на „Рецикла“. Стоян Кралев обясни, че все още се очаква лиценз заплощадка, на която да бъдат извозени 50-те тона опасни тонер касети.

По думите му стана ясно, че местното РИОСВ  бави документите им, но той не обясни какви и за какво.

„Вчера внесох последните уточнения, свързани с документацията за получаване на лиценз за площадка. Няма закон, който да определя точно време, в което да се отпуска този лиценз. Без разрешително няма как да извозя тези отпадъци.“

Реално от „Рецикла“ са внесли искането за лиценз в РИОСВ-София на 07 февруари 2020 г.

Бракуваните тонер касети бяха разкрити на нелицензирана площадка през януари 2020 г. След скандала собствениците на площадката бяха глобени с 4 000 лева. Срещу тях от “Рецикла” са завели дело за уронване на престижа и изнасяне на неверна информация.

Не е ясно кога ще бъде издаден лицензът за площадката, на която трябва да бъдат преместени 50-те тона тонер касети, вкарани от Италия със зелен код като не опасен отпадък, но по българското законодателство подобен вид отпадъци се водят като опасни до доказване на противното.