Сагата Борован продължава с поредна порция разкрития за роднинските връзки в общината.

Стана ясно, че във фамилията на кметицата от ДПС – Десислава Тодорова има не само земеделци, охранители и футболни експерти

Оказа се, че мъжът, с когото имат общо дете е съдружник във фирма „Бълван“ ООД. Това е единствената фирма, която печели обществените поръчки за зимното снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Борован повече от 6 години.

Справка на „Зов нюз“ установи, че за зимното снегопочистване в общината е обявна обществена поръчка, разделена на три части:

  • Обособена позиция 1: Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от IV-класната пътна мрежа (VRC1015 Борован-Нивянин-4,5 км); (VRC1014 Нивянин-границата със с. Соколаре-2,0 км); (VRC1015 Нивянин-границата със с. Буковец-2,0 км); уличната мрежа на с. Нивянин и уличната мрежа на с. Борован, южно от Оряховско шосе.
  • Обособена позиция 2: Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от IV-класната пътна мрежа – VRC 1003 от с. Борован до с. Малорад-7,0 км извън регулация; VRC 1037 участъка в регулацията на с. Малорад до границата на с. Рогозен-2,5 км /III-133/; уличната мрежа на с. Малорад и уличната мрежа на с. Борован северно от Оряховско шосе.
  • Обособена позиция 3: Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от IV-класната пътна мрежа – VRC 1016 от с. Добролево до с. Сираково-1,5 км; VRC 1016 границата с. Алтимир – с. Сираково – 3,0 км – границата с. Рогозен-2,5 км /VRC 1037/, от с. Добролево до Оряховско шосе; уличната мрежа на с. Добролево в уличната мрежа на с. Сираково.

В кратко описание обществената поръчка е обявена за „избор на изпълнител за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Борован“.

Общата прогнозна стойност на поръчката без ДДС е 52 598,58 лева, а максималният финансов ресурс е в размер на 70 000 лева.

Обществената поръчка е спечелена от фирма „Бълван“ ООД. Същата, в която Евгени Червеняшки е съдружник.

генерал агрохимикали

Коя е фирма „Бълван“ ООД?

Бърза справка показва, че фирмата е регистрирана на 9 декември 2014 година със седалище гр. Враца, ул. „Околчица“, 62, вх. Г, но

в договорите, подписани с община Борован, адресът на управление е „обл. Враца, общ. Борован, с. Борован, ж.к. „Местност Рога“, землище Борован“.

Съдружник във фирмата е и Румяна Кръстева, същата, която е подписала и трите договори за снегопочистване в общината.

Друго интересно е, че „Бълван“ ООД е с предмет на дейност: „производство на пелети, производство на земеделски продукти с цел продажба, преработка, обработка и търговия с пресни и замразени плодове, зеленчуци и други хранителни продукти в страната и чужбина, отглеждане на тютюн и други многогодишни насаждения, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, консултантска дейност, търговски представителство и посредничество, продажба на стоки собствено производство, комисионни, спецдиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол и сделки с интелектуална собственост, рекламни, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски и други услуги, туроператорска и туристическа агентска дейност и т.н.“

Тоест тази фирма би трябвало да извършва всякакъв друг вид дейност, но не и зимна поддръжка на пътища.

А в обществената поръчка пише и, че „участникът следва да има на разположение минимум 4 броя трактори с гребла/дъски/“.

Но това не е всичко.

Оказва се, че Евгени Червеняшки освен съдружник във фирмата е и шофьор на колесен трактор.

Но разбираемо с толкова много земеделска земя, трябва да може и да я обработва…

Припомняме, че в периода 2011 – 2015 г. Общинският съвет на Община Борован, е взел решение за отдаване под наем и аренда на над 1000 дка. общински земеделски земи за пасища именно на Евгени Червеняшки.

Договорът с него подписва Десислава Тодорова, с която живеят на семейни начала и имат общо дете.

Това води до отстраняването й от поста кмет на населеното място.

Въпреки грандиозния скандал, застигнал Тодорова тя отново прави същото, но години по късно…

Очаквайте продължение.

Кметицата на Борован отдала под аренда над 1000 дка. общинска земя на мъжа си

Колко ли още такива „обществени поръчки“ на приближени до Десислава Тодорова фирми има в община Борован?

„Зов нюз“ пита, докога в община Борован ще се развива такава шуробаджанащина и има ли конфликт на интереси след като съдружника във фирмата, почистваща общината, е свързан с кмета на Борован?