Вчера името на д-р Михаил Зортев, зам.-министър по време на правителството на Борисов 1 стана известно с това, че д-р Зортев е нарушил служебните си задължения. Той е издал разрешение на частното лечебно заведение „Вива Медика“ ООД – гр. Враца да извършва медицински дейности на територията на държавната болница „Христо Ботев“ АД – гр. Враца. С това действие зам.-министърът е нарушил Закона за лечебните заведения (чл. 9, ал. 6), а „Вива Медика“ ООД е получила правото да осъществява медицински дейности по анестезиология и интензивно лечение, вътрешни болести, хирургия, ортопедия и травматология, въпреки че същите дейности се извършват и от държавното лечебно заведение. Настъпилата вреда от действията на Михаил Зортев е в размер на 12 881 505 лева – сумата, платена от НЗОК на частното дружество за извършваните дублетни медицински дейности.

„Зов нюз“ проследи хронологията на подписаните документи. Оказва се, че д-р Зортев е подписал разрешението за дейност на “Вива Медика” на 30.12.2010г. Шестнадесет дни преди това е обнародвана поправката в Закона за лечебните заведения, че на територията на държавни и общински болници не могат да се разкриват лечебни заведения, които дублират дейности, извършвани от държавните и общински болници.

В документите представени за получаване на разрешителното за дейност се изисква указване местонахождение на съответното лечебно заведение. Тоест, няма как да не бъде забелязано, че двете болници – МБАЛ “Христо Ботев” АД и “Вива Медика” се намират на един и същ адрес – бул.”Втори юни”№66.

Защо този факт е пропуснат от експертите в министерството, както и от самия д-р Зортев не става ясно.

Регионалната здравна инспекция – РЗИ  в случаят е една пощенска кутия. Инспекцията извършва проверка по документи и на място и дава становище за “съответствие”, дали структурите и дейностите, които ще се извършват в лечебните заведения отговарят на нормативната уредба и го изпраща в Министерство на здравеопазването.

Министърът е този, който дава разрешение за дейност, въз основа на становището на РЗИ . Докладът на Инспекцията е депозиран в МЗ на 30.11.2010г., промяната в Закона за лечебните заведения е обнародвана на 14.12.2010г., а разрешителното от министерството е издадено на 30.12.2010г.

Тоест, ако днес министъра на здравеопазването реши, той може да отнеме разрешителното за дейност на „Вива Медика“, защото още през 2010 е издадено в нарушение на Закона за лечебните заведения.

Потърсихме за коментар д-р Зортев, пред „Зов нюз“ той отрече да е допуснал нарушение. Потърсихме и позицията на управителя на МБАЛ „Христо Ботев“ Враца Орлин Цветков, който разказа интересни подробности около договора за наем на лечебното заведение. Все пак не става ясно персонална или колективна е вината на пратилите врачанската болница на дъното. Припомняме, че първите проблеми с недостиг на средства, за МБАЛ “Христо Ботев”, започват година след като частното лечебно заведение стартира дейността си в двора на областната болница.

Вижте интервютата в приложеното видео.

Автор: Екип на “Зов нюз”