Темата на зимното четене е ,,Теренно етнографско проучване в селищата: гр. Роман и с. Караш.

В доклада ще бъде представена информация свързана с празнично-обредния живот на месните жители от проучените места.

Акцент в темата ще бъде направата на сватбената уруглица, погребалните ритуали и задеване на цедило.

Събитието ще се проведе на 07.02 от 17:00 ч. в Малката зала на ХГ “Иван Фунев”.