Завърши първата смяна от плувните курсове за ученици от I до VII клас, организирани през лятната ваканция от Община Мездра и от Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР). Обучението се проведе от 4 до 15 юли на басейна в Хотелски комплекс „Долче Вита” под ръководството на инструктора Христо Иванов, преподавател по физическо възпитание и спорт в СУ „Иван Вазов“.

В първата смяна от Плувно лято 2022 се включиха 30 ученици от начален и прогимназиален етап на образование в градските училища. По време на 10-дневното обучение децата усвояват двата най-популярни стила в плуването – кроул и бруст, а по-напредналите – и гръб. Всички участници в курса получиха сертификат за постигнато ниво на плувни умения – I, II или III.

Втората смяна е от 18 до 29 юли под ръководството на инструктора Дилян Маринов, учител по физическо възпитание и спорт в СУ „Христо Ботев“ – с. Габаре, община Бяла Слатина. Третата смяна е от 1 до 12 август, а четвъртата – от 15 до 26 август. Записването и заплащането на таксата за трета смяна се извършва в СУ „Иван Вазов“, а за четвърта – в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Инициативата „Плувно лято“ се реализира от Община Мездра и от ЦПЛР за 24-а поредна година. Досега в плувните курсовете са обхванати над 2 300 ученици от начален и от прогимназиален етап на образование.