Във връзка с възстановяване на пътната настилка от 31 август до 09 септември, от 08:00 ч. до 17:00 ч., ще бъде затворена за движение ул. „Мистър Сенко“, в частта от ул. „Радан Войвода“ до ул. „Трапезица“.

Определени и съгласувани са алтернативни маршрути, както следва:
– Ул. „Радан Войвода“;
– Ул. „Къкрина“.

Строителната фирма, извършваща асфалтирането в посочения пътен участък, е уведомила компетентните институции и е създадена временна организация за движение.