Поради извършване на строително-монтажни дейности на частен обект, на 09.04.2021 г. /петък/, от 08.00 ч. до 17.00 ч., временно ще бъде ограничено движението по ул. „Цвятко Бобошевски“, в участъка между улиците „Христанчо Матов“ и „Димитраки Хаджитошин“.

Фирмата, която извършва строителните дейности, е уведомила компетентните институции и е създадена временна организация на движението.