Поради строително-ремонтни дейности на обект, временно се затваря за движение ул. „Цвятко Бобошевски“. Промяната касае участъка между ул. „Христанчо Матов“ и ул. „Димитраки Хаджитошев“, в периода от 08.00 ч. до 17.00 ч. на 26.11.2021 г. /петък/.

Уведомени са контролните органи и е създадена временна организация и безопасност на движението.