Фирми и физически лица, които плащат наем на Община Лом, но са засегнати от въведените противоепидемични мерки със заповеди на министъра на здравеопазването, ще бъдат освободени от заплащане за срок от 1 ноември 2020 г. до края на извънредната епидемиологична обстановка.

Предложението бе направено  от  кмета д-р Георги Гаврилов и бе одобрено от Общинския съвет.

Така засегнатите от забраната за осъществяване на дейност фирми и физически лица няма да плащат наеми за ползване на общински терени за разполагане на маси за консумация за месеците ноември и декември, както и за времето, през което евентуално бъде удължена извънредната обстановка.

Единственото условие за освобождаване от наем е фирмите и физическите лица да нямат забавяне на плащанията към Община Лом и към 30 септември 2020 г. дължимите от тях суми да са погасени. На наемателите, предплатили наеми, и засегнати от извънредната обстановка, надвнесените суми ще се приспаднат от последващи задължения.