„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на профилактика на водопроводната мрежа на 9, 10 и 11 ноември водата няма да е годна за пиене в следните населени места: Веслец, Горно Пещене, Тишевица, Вировско, Върбица, Чирен, Девене и Три кладенци.