В средата на месец юли ще започне ремонт и реновиране на помещения, фасада и прилежащи външни пространства в сградата на Община Козлодуй по спечелен Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика.

Ремонтните дейности ще обхванат помещения, разположени на първи и втори етаж в Община Козлодуй.

На първия етаж ще се ремонтира входът на Общината, „Центърът за административно обслужване”, санитарните помещения, стълбище, коридори и офиси в северната и източната част на сградата. На втория етаж ще се ремонтират санитарните помещения.

В проекта са включени също и дейности по обновяване на малката зала, в която се провеждат брачни ритуали, както и подмяна на настилката във вътрешния двор на сградата.

„На ден повече от тридесет души посещават Центъра за административно обслужване в Община Козлодуй. Радвам се, че ще можем да подобрим условията, както за служителите на общинска администрация, така и за всички граждани, които посещават сградата на Общината.”, каза кметът на община Козлодуй, Маринела Николова.

Всички ремонтни дейности ще се осъществят в рамките на годината.

Финансирането е в размер на 227 660 лв. като 102 000 лв. са по спечеления Проект, а 125 660 лв. са осигурени от общинския бюджет.