Със заповед на кмета Калин Каменов, от 22 февруари стартират масови проверки на всички преместваеми обекти на територията на града (павилиони, кафеавтомати, рекламни пана, както и преместваеми съоръжения до 20 кв.м.).

В рамките на 10 дни експертите от местната администрация ще проверяват законността на обектите и начина на присъединяването им към електропреносната мрежа.

При установяване на нарушение – ще бъдат налагани санкции.

Успоредно с това ще продължи и акцията за премахването на неизползваемите надземни кабели в града, в която участват служители на уличното осветление, Инспектората, представители на мобилните и кабелните оператори.

СЕБН