Община Козлодуй уведомява, че при благоприятни метеорологични условия на 3 април (сряда) 2024 г.,

ще се извърши авиационнo третиране срещу комари на всички достъпни за целта пространства по крайбрежието на река Дунав и река Огоста, с цел масовото унищожаване на ларвните форми на комарите.

Третирането ще бъде извършено съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с препарат ВЕКТОБАК, който е безвреден за пчелите.